Võtame enda hoida päevas kuni kümme pisipõnni alates 1.6 eluaastast.

Küsi vabade kohtade olemasolu!

Lisainfo:
+372 55537235
info@leegrupp.eu


Lee Lastehoiul on koostöölepingud ümberkaudsete valdadega.

Omavalitsuse lastel on omaosalus vastavalt omavalitsuse poolt kehtestatud korra järgi.

Kõikide omavalitsuste lastele kehtivad ühesugused hinnad.


Kuutasu
5x nädalas590€
4x nädalas570€
3x nädalas530€
2x nädalas450€
1x nädalas200€


Hinnakiri kehtib alates 01.10.2023. Hinnakiri võib muutuda vastavalt muudatustega omavalitsustes või seadusandlusest tulenevalt.


Email again:
Oodatud on ka teiste omavalitsuste lapsed kõigile on omavalitsuse toetus, kes vastavad omavalitsuse poolt seatud tingimustele. Selle kohta saate infot omavalitsusest.

Söögiraha on 3.50 päeva eest, kui laps on lastehoius. Võimalik on rakendada ka poole päeva ja tunni hoidu.

Nendel juhtudel palun küsida
infot +372 555 37 235.